3ο Τεύχος - Ιατρικά Θέματα του ΙΣ Σερρών
   
2ο Τεύχος - Ιατρικά Θέματα του ΙΣ Σερρών
   
1ο Τεύχος - Ιατρικά Θέματα του ΙΣ Σερρών